Menu +

De traditie van de rode vlag

Het is weer bijna 1 mei, de dag van de arbeid, met de rode vlag als symbool. Enkele socialisten hebben het initiatief genomen waarbij ze iedereen oproepen op 1 mei de rode vlag uit te steken. (www.rodevlag1mei.nl) De rode vlag is al ver voor de opkomst van het socialisme het symbool van eendracht, strijdbaarheid en verbondenheid. […]

Enquête bereik van media onder Amsterdammers

De Vereniging Bijstandsbond heeft het initiatief genomen om een enquête te houden onder Amsterdammers. Alle Amsterdammers kunnen de enquête invullen. De enquête is bedoeld om een indruk te krijgen van de (sociale) media en andere methoden waarmee Amsterdammers hun informatie verzamelen om zo de informatieverstrekking van de Bijstandsbond over werk, inkomen, minimaregelingen etc. te kunnen […]

De ratelaar op het Kwakersplein

Het beeld genaamd ‘de ratelaar’ op het Kwakersplein tussen de Bilderdijkstraat en de Bilderdijkkade is een ode aan de vuilnismannen, die in Amsterdam het zware werk van het ophalen van het vuilnis moesten verrichten. Het bronzen beeld is vervaardigd door Rob Cerneüs. Het beeld is in 2007 geplaatst ter ere van het 130-jarig bestaan van […]

De Bilderdijkstraat en de Kwakerspoel in 1890

Tekening van J.M.A. Rieke uit 1890. We zien hier het gebied van de voormalige Kwakerspoel, waar 12 houtzaagmolens stonden voordat de huizen in de Da Costa buurt gebouwd werden. De 12 molens stonden op een bedrijven terrein buiten de vestingwallen van de stad dat ingericht werd in 1661. Transport vn boomstammen en gezaagd hout vond […]

Het Concertgebouw

Hier ziet u een ansichtkaart van het Concertgebouw aan de Van Baerlestraat tegenover het Museumplein uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Tot in de 19e eeuw werd Amsterdam beheerst door een gesloten regentenstand, die o.a. in Felix Merites hun besloten bijeenkomsten hielden. In de loop van de 19e eeuw, onder invloed van de […]

Een ode aan de spoorwegen op het Rhijnspoorplein

Dit weinig opvallende monument op het Rhijnspoorplein herinnert aan het spoorwegstation genaamd Weesperpoortstation, dat hier tot 1940 stond. Daarna werd het afgebroken en nam het nieuwe Amstelstation de taak over. Ook de Wibautstraat herrinnert aan het spoorwegstation, want de straat is zo breed omdat hier eertijds de rails naar het station liep.  Het Rhijnspoorplein is […]

Het Rijksmuseum. Rijkdom en armoede in de Gouden Eeuw

Hierboven ziet u op de achtergrond het Rijksmuseum gezien vanuit het Museumplein. In dit museum liggen de schatten en hangen de schilderijen uit o.a. de zogenaamde gouden eeuw. Overal Hollandse meesters aan de wand die de Steenrijke Amsterdamse kooplieden families uit de 17e eeuw hebben geportretteerd. Maar er zijn vele taferelen in de stad geschilderd, […]

Volgende pagina »